Skurut-hai

V roce 2475 Třtího slunečního věku vyšla z Mordoru nová odrůda skřetích vojáků. Nazývali se skurut-hai. Měli černou kůži, černou krev, rysí oči, byli skoro stejně vysocí jako muži a nebáli se světla. Skurut-hai měli větší sílu a výdrž než menší skřti a v bitvě byli hroznější. Nsili černé brnění a černou zbroj, vládli dlouhými meči a kopími a štíě nosili Rudé oko Mordoru.
Jako se zplození menších skřetů počítalo mezi největší Melrokovy zločiny, počítalo se vypěstování skurut-hai mezi nejstrašnější Sauronovy. Neví se, jakým způsobem je Sauron vypěstoval, ale dobře se hodili pro jeho zlé záměry. Množili se, rozcházeli se mezi všechny menší skřety a často se stali jejich veliteli, nebo si vytvářeli vlastní odíl, protože skurut-hai byli pyšní na svou zdatnost v boji a menšími Sauronovýmisluhy pohrdali.
Když se množství skurut-hai nečekaně vrhlo na Gondorské kopím a mečem, hnali muže před sebou, dobyli Osgiliath, zapálili jej pochodněmi a zbořili tamní kamenný most. Tak skurut-hai zpustošili nejvetší gondorské město.
To však byl jen počátek díla skurut-hai, protože Temné mocnosti si těchto velkých skřetů cenily a oni se vrhali do zlých činů s velkou vášní. Během Války o Prsten byli skurut-hai mezi vojsky, jež vycházela z Morgulu a Mordoru, a pod korouhví Bíle ruky jich spousty přišli ze Železného pasu do bitvy u Hlásky. Avšak na konci války, když padl Mordor, byli skurut-hai jako sláma v ohni. Když byl totižSauron pryč, blodili s menšími skřety a jinou zlou havětí bez pána, dávali se zabíjet nebo zahánět do úkrytů v hlubokých jeskyních, atam se mohli jedině navzájem požrat, nebo zemřít.