Uinen

Mořský Maia. Uinen, Paní klidných moří, byla chotí Ossëho, Pána vln. Oba sloužili Pánu moří Ulmovi, který vládl vodě ve všech jejich podobách. Uinen byla stejně milována mořeplavci, jako byl Ossë obáván. Námořníci se k Uinen modlili, aby jim Ossë dopřál klidnou plavbu.