Tuor

Adan z Dor-lóminu. Narodil se v roce 473 Prvního věku těsně před Bitvou nespočtených slz, v níž jeho otec Huor padl a jeho strýc Húrin byl zajat. Tuor byl do šestnácti let vychváván sindarskými alfy v jeskyních Androth, potom byl zajat a zotročen Východňanem Logranem. Později utekl a čtyři roky žil jako psanec. V roce 496 vstoupil so skryté říše Gondolinu, aby předal králi Turgonovi výstrahu Pána vod Ulma, že se blíží zkáza Gondolinu. Turgon však odmítl odejít. Tuor také zůstal a oženil se s elfskou princeznou Idril. Měli spolu jediné dítě, Eärendila. V roce 511 byl Gondolin vypleněn. Tuor, Idril a Eärendil s ostatními z Gondolinu, kteří zůstali naživu, uprchli do Sirionských přístavů. Několik let nato odpluli Tuor s Idril do Eldamaru.