Thráin I.

Trpasličí král Ereboru. Thráin I. se stal prvním Králem pod Horou v roce 1999 Třetího slunečního věku. Narodil se roku 1934 v Morii jako sy krále Náina I. Jeho otec vládl Morii pouhý rok, než bal v roce 1981 zabit balrogem. Thráin I. byl nucen Morii opustit a stal se králem ve vyhnanství. Nakonec dovedl svůj bloudící lid do Ereboru, kde našel velký drahokam nazývaný Arcikam, "srdce hory". Založil Království pod Horou a zárně vládl až do své smrti v roce 2190.