Thorin II.

Trpasličí král ve vyhnaství. Narodil se roku 2746 Třetího věku v Království pod Horou jako vnuk krále Thróra. V roce 2770 byli všichni trpaslíci vypuzeni z Ereboru drakem Šmakem. V roce 2790 byl jeho děd zabit a jeho otec Thráin II. vedl svůj lid do války mezi trpaslíky a skřety. V této době dostal Thorin přízvisko Pavéza, protože v Bitvě v Azanulbizaru přišel o zbraň a použil místo ní silnou dubovou větev. PO válce zůstával v Modrých horách a roku 2845 se stal Thorinem II., králem ve vyhnaství. Téměř sto let nato se vydal se svou družinou na výpravu k Osamělé hoře. Dobrodružství nakonec vedlo k smrti draka Šmaka a obnově trpasličího království pod Horou. Avšak v boji o uchování toho, co družina vydobala, byl Thorin Pavéza smrtelně raněn v Bitvě pěti armád a krátce nato zemřel.