Prouteček

Stromovousova entka. Lehkonohý Prouteček byla entka, kterou miloval Stromoous z Fangorského hvozdu. Nejvíc se podobala bříze, proto bylo její elfské jméno Fimbrethil meboli "útlá bříza". Během hvězdných věků žila Prouteček a ostaní entky s enty v souladu. Behěm slunečních věků se však entky odstěhovaly do otevřené krajiny a pečovaly o ovocné stromy, kdežto enti dávali přednost hlubokým vysokým lesům. Avšak na sklonku Druhého věku byly zahrady entek zpustošeny. Proutečka a ostatní entky byly v té době buď zabity, nebo vyhnány daleko na východ či najih Středozemě.