Ossë

Maia, mořský duch, Pán vln. Se svou maželkou Uinen, Paní klidných moří, ovládal moře kolem Středozemě. Ossë sloužil Ulmovi, Pánu všech vod. Ossëho se báli všichni, kdo se plavili po mořích. Námořníci se modlili k Uinen, aby ztlumila jeho vztek a uklidnila jeho bouřlivou, divokou radost. Ossë, který byl přítelem Mořských elfů Teleri a naučil je stavět lodě, vyzdvihl také z mořského dny ostrov Númenor.