Mîn

Drobný trpaslík, král Amon Rudhu. Byl poseldním králem Noegyth Nibin neboli Drobných trapaslíků, kteří žili ve slujích Amon Rudhu v Beleriandu. Na koci pátého století Prvního slunečního věku už z celého mizejícího plemene zbývali jen Mîn a jeho dva synové Ibun a Khîm. V roce 486 Prvního věku byl Mîn polapen psanci Túrina Tutambara a dovedl je do bezpečí svých tajných slujích. Příští rok lapili Mîna skřeti a on si zachránil život tím, že zradil Túrina a jeho tlupu, která pak byla přepadena a pobita. Svoboda však Mînovi vlastně k ničemu nebyla, protože oba jeho synové zahynuli a Túrinův otec Húrin synova zrádce vyhledal a jednou ranou zabil.