Medděd

Seveřan, náčelník Meddědovců. Jeho lid obývyl v posledních stoletích Třetího věku severní údolí Anduiny mezy Mlžnými horami a Temným hvozdem. Střežil se svými lesními lidmi Skalnatý brod a Vysoký průsmyk před skřety a vlky. Meddědbyl obrovitý černovousý muž v košili z hrubé vlny, ozbrojený dřevařskou sekyrou. Byl to zuřivý bojovník s darem "kožoměnce": proměňoval se totiž v medvěda. V roce 2941 poskytl Medděd přístřeší a ochranu Thorinovi a jeho družině a později bojoval v Bitvě pěti armád. V té bitvě na sebe vzal medvědí podobu a pobil desítky skřetů.