Listovlas

Ent z Fangorského hvozdu. Listovlas bylo jméno jednoho ze tří nejstarších entů, kteří žili ve Středozemi v době Války o Prsten, v západadštině. Jeho elfské jméno bylo Finglas. Koncem třtího věku se už skoro neepohyboval, protože byl ospalý a "zestromovatěl".