Korkož

Ent z Fangorského hvozdu. Byl jedním ze tří nejstarších entů neboli "Pastýřů stromů", kteří se dožili Války o Prsten. Elfové mu říkali Fladrif a vzhledem se nejvíce podobal bříze. Když se Saruman chopil moci, Korkož žil nedaleko na západ od Železného pasu a tam ho napadli a zranili skřeti. Uprchl do nejvyšších kopců Fangorského hvozdu a zůstal tam. Odmítlsestoupir i v čase pochodu entů na Železný pas.