Helm Kladivo

Seveřan, král ohanu. Narodil se v roce 2691 Třetího věku. V roce 2741 se stal devátým králem Rohanu. Vládl sedmnáct let, než Rohan utrpěl ničivý vpád Vrchovců. Po porážce Rohirů u brodu přes Želíz v roce 2758 ustoupil Helm se svým vojskem do pevnosti Hlásky, kde během DLuohé zimy odrážel nepřítele. často děsil obléhající Vrchovce tím, že v noci ve sněhu vycházel a tiše zabíjel své nepřátele holýma rukama. Při jedné z těchto výprav zmrzl. Helmův Žleb, Helmův val a Helmova brána byly pojmenovány právě podle Helma Kladiva.