Gil-galad

Elfský král Lindonu. Narodil se v Prvním slunečním věku v Hithlumu jako syn velekrále Fingona. Po otcově smrti v roce 473 musel uprchnout na ostrov Balar. po pádu Gondolinu a smrti svého strýce Turgona v roce 511 se stal Gil-galad, jehož jméno znamená "zářící hvězda", velekrálem. Po potopení eleriandu panoval přeživšímu noldorskému lidu v Lindonu. Za Druhého věku vyslal svá vojska do války mezi Sauronem a elfy a později se připojil k Dúnadanům v Posledním spojenectví elfů a lidí. V roce 3434 ozbrojen svým obávaným kopím Aeglosem, vedl Spojenectví do bitvy na Dagorladu. Sauronova síly byly rozprášeny a Spojenci sedm let obléhali Morodor. Sauron byl donucen vyjít a byl přomožen, ale v onom posledním souboji zahynul i král Dúnadanů a Gil-galad.