Ghân-buri-Ghân

Náčelník drúnadanských Wosů. Za Války o Prsten byl Ghân-buri-Ghân vůdcem bílého zakrslého plemene zvaného Wosové, jež obývalo Drúnadanský hvozd, a pomohl Rohirům a Dúnadanům porazit obklíčení Gondoru. Ghân vedl Rohiry tajnými lesními stezkami, aby měli v bitvě na Pelennorských polích výhodu překvapení. v bitvě, jež pak následovala, také Gânův lid pobil mnoho skřetů, kteří se pokusili uprchnout do lesa. Po válce dostali Ghân a jeho lid zákonné právo na svou lesní zemi.