Eorl

Seveřan, král Rohanu. Vystřídal svého otce Léoda jako Pán Éothéodu ještě jako mladík. Proto se mu říkalo Eorl Mladý. Proslul zkrocením Felarófa, praotce legendárního komonstva, bílých "knížat koní" z Rohanu. V roce 2510 Eorlova jízda zachránila Gondorské před jistou porážkou v bitvě u Celebrantu. Gondorský správce z vděčnosti dal svým spojencům provincii Calenardhon, jež byla přejmenována na Rohan, totiž "koňskou zemi". Eorl kraloval v Rohanu od roku 2510 do roku 2545, kdy byl ve věku šedesáti let zabit Východňany na Vysočině.