Éomer

Sevřan, kníže Rohanu. Narodil se roku 29991 Třetího věku, byl synovcem rohanského krále Théodena a jako téměř všichni z jeho rodu byl vysoký, silný a zlatovlasý. Před Válkou o Prsten byl Éomer maršálem Jízdmarky, ale ztratil královu přízeň pro své přátelství s Gandalfem a pro starosti, které si dělal kvůli zlému vlivu králova rádce Grímy. Za Války o Prsten se vyznamenal v bitvách uHlásky, na Pelennorských polích a u Černé brány Mordoru. Když byl král Théoden smrtelně raněn ny Pelennorských polích, jmenoval Ěomera svým dědicem. Ten se stal Osmnáctým králem Rohanu a panoval až do roku 63 Čtvrtého věku. V roce 3020 se oženil s princeznou Lothíriel z Dol Amrothu, která mu záhy porodila syna a dědice Elfwinea Sličného.