Elendil

Dúnadanský král Arnoru a Gondoru. Byl to númenorský kníže Andúnië. Po pádu Númenoru v roce 3319 Druhého věku připluli Elendil a jeho synové Isildur a Anárion na devíti lodích do Středozemě a zbudovali dúnadanská království Středozemě. Elendil byl nazýván Výsoký a zvolil si žít v severním království Arnoru, kde panoval jako první velekrál Arnoru a Gondoru, kdežto jeho synové žili v jižním království Gondoru. Roku 3429 Druhého věku napadl dúnadanské říše SAuron. V příštím roce vzniklo Poslední spojenectví elfů a lidí. Gil-galad, se spojil s Elendilem a Dúnadany. V bitvě na Dagorladu roku 3434 bylo Sauronovo vojsko poraženo, ale Pán Prstenů uprchl do Mordoru. V sedmiletém obléhíání, jež následovalo, byl zabit Anárion. Ačkoli Elendil a gil-galad nakonec dokázali Saurona přemoci v souboji před Temnou věží, také v tom zápasu zahynuli. Bylo na Isildurovi, aby vzal otcův zlomený meč Narsil a uťal Sauronovi z ruky Jeden prsten.