Denethor I.

Dúnadanský pán Gondoru. Denethor I. se stal desátým vládnoucím správcem v roce 2435 Třetího věku. Za vlády Denethora I. zplodil Sauron zlé plemeno superskřetů známé jako skurut-hai a ti v roce 2475 vpadli do Ithilienu a vyplenili Osgiliath. Denethorův syn Boromir odhodlaně vedl vojsko proti Sauronovým skurutům a podařilo se mu dobýt Osgiliath zpět. Město bylo naneštěstí během bojů téměř zničeno a jeho kamenný most pobořen. Denethor I. zemřel v roce 2477.