Amroth

Elfský král Lothlórienu. Amroth byl synem Amdíra a panoval od roku 3434 Druhého věku do roku 1981 Třtího věku. Zamiloval se do elfky Nimrodel a jako osudem pronásledovaný milovník se stal námětem mnoha písní. Kdysi žil na pahorku Cerin Amroth v Lothlórienu, ale roku 1981 odešel do Dol Amrothu a čekal na svou milou, aby spolu odpluli do Zemí neumírajících. Nimrodel však zabloudila a zahynula a Amroth se vrhl ze své bílé lodi do moře.