Bílá věž,

V roce 1900 Třetího věku obnovil král Calimethar Gondorský opevněné město Minas Tirith a v jeho citadele v nejvyšším patře sedmi obranných kruhových zdí (každá z nich čněla sto stop nad předešlou) postavil zářivě bílou věž. Byla přestavěna a zdokonalena správcem Echtelionem I. v roce 2698. V její velké síni byl královský dvůr a v komnatě pod kopulí věže byl schován palantír ("vidoucí kámen").
Mnozí spojenci i nepřátelé Gondoru často používali pojem Bílá věž pro celé opevněné město Minas Tirith a jeho lid.