Amon Lhaw

"Pahorek ucha", jeden ze tří štítů na konci dlouhého jezera Nen Hithoelu na řece ANduině. Byla to jedna ze strážních věží v pohraničí Gondoru. Druhé byla Amon Hen "pahorek oka". Na vrcholu Amon Lhawu byl "stolec slyšení", trůn srovnatelný se "stolcem viění" na Amon Henu. Soudí se, že na tomto stolci bylo slyšet všechny nepřátele Gondoru, jak proti němu kují pikle.