Witch King

Nazgul, pán Prstenových přízraků.Černokněžný král byl původně čarodějník a král z Druhého věku, jemuž dal Pán prstenů první z Devíti prstenů. Stal se Pánem nazgulů neboli Prstenových přízraků. Během Druhého věku velel Sauronovým vojskům a bojoval za něho, ale po pádu Pána prstenůa odnětí Jednoho prstenu se propadl do stínů. Protože však Jeden prsten nebyl zničen, Sauron ho po tisíci letech ze stínů opět vyvolal. V roce 1300 Třetího věku povstal v podobě Černokněžného krále Angmaru. Téměř sedm set let ustavičně válčil se Severním královstvím Arnorem, až roku 1974 zničil jeho poslední pevnost v Arthedainu. Příští rok byla jeho vlastní vojska rozprášena a jeho zlé království zničeno v bitvě u Fornostu. Když bylo dosaženo zkázy Severního království Gondoru. Zaútočil na Minas Ithil, dobyl ji a přejmenoval na Minas Morgul. Jako černokněžný král Morgulu bojoval s Gondorem a znepokojoval jej celých tisíc let.
V roce 3018 vedl v přestrojení za jednoho z Černých jezdců ostatní Prstenové přízraky do Kraje při hledání Jednoho prstenu. Na Větrově ranil Toho, kdo nesl Prsten, a pak ho pronásledoval až k brodu u Roklinky. V roce 3019vedl obrovské morgulské vojsko a haradské spojence v útoku na Bílou věž. V Bitvě na Pelennorských polích zabil krále Theodéna, ale - ve zvláštním splnění proroctví, že nemůže být zabit rukou muže - byl usmrcen rukama rohirské dívky Éowyn a hobita Smělmíra Brandoráda, ozbrojeného kouzelnou elfskou čepelí.