Saruman

Jeden z Isatri, čarodej ze Železného pasu. Saruman Bílý byl hlavou Istari, řádu čarodějů, kteří přišli do Středozemě kolem roku 1000 třetího slunečního věku. V Zemích neumírajcích býval Curumo, Maia Kováře Aulëho. Když se poprvé objevil, měl bílé roucho, havraní vlasy a mluvil hlasem moudrým a krásným. Elfové ho nazývali Curunír, "dovedný muž". Putoval Středozemí a snažil se přemoci Temného pána. po čase však zpychl a zatoužil mít moc sám. V roce 2759 vstoupil do Železného pasu a dověže Orthanku a svolal skřety, poloskřety skurut-haia Vrchovce pod černouzástavu se znakem Bílé ruky. Upadl do tenat Pána prstenů a nevědomky se stal jeho služebníkem. Ve Válce o Prsten však byla Sarumanova moc zničena po pochodu Entů na Železný pas a bitvě s Rohiry u HLásky. Nakonec mu Gandalf zlomil hůl a odňal čarodejnou moc. Saruman klesl tak hluboko, že po porážce usiloval o malichernou pomstu v Kraji. Tam jej při žalostném posledním pokusu o vládu přemohli hobiti a nakonec ho zabil jeho ponížený sluha Gríma Červivec.