Uglúk

Mordorský skřet. Za Války o Prsten byl velitelem tlupy, která napadla Společenstvo Prstenu a zabila Boromira. Grišnákh pak se svou tlupou zajal Smělmíra Brandoráda a Peregriny Brala, protože věřil, že jej mohou dovést k Jednomu prstenu. Byl stejně zrádný jako zlý, toužil se Jednoho prstenu zmocnit sám, a tak ukradl zajaté hobity skřetům ze Železného pasu, ketří je střežili. Pro hobity to bylo netušené štěstí. Téže noci byl skřetí tábor pobit Rohanskými jezdci, kteří pakzabili Grišnákha a umožnili hobitům útěk.