Bolg

Skřetí král z Mlžných hor. Byl synem skřetího krále Azogaa, jahož zabil Dáin Železná noha v bitvě v Azanulbizaru na konci Války trpslíků a skřetů. Stejně jako jeho otec byl i Bolg mimořádně velký a silný skřet, a proto nejspíš patřil k plemeni superskřetů nazývaných skurut-hai. Bolg vedl velkou armádu skřetů a vrrků do Bitvy pěti armád v roce 2941. Byl tam zabit Meddědem, náčelníkem Meddědovců.